Over Dr. Bach Afdrukken
Dr. Edward Bach leefde van 1886 tot 1936 in Engeland en oefende in Londen een praktijk uit als arts en bacterioloog. Hij was een groot wetenschapper die bovendien zeer geboeid was door het werk van Samuel Hahnemann, de grondlegger van de homeopathie.
Edward Bach zag al op jonge leeftijd dat ziekte een grote bedreiging vormde voor het welzijn van de mensen om hem heen en hij wilde niets liever dan dit lijden verzachten.
Tijdens zijn medische studie viel het hem op dat de behandeling van patiënten over het algemeen neerkwam op het genezen van symptomen en steeds meer werd het hem duidelijk dat voor een werkelijke genezing de oorzaak moest worden behandeld. Dit gegeven vormde de basis van zijn zoektocht in het leven.

De mens, niet zijn ziekte
Toen hij zelf na een levensbedreigende ziekte ontdekte dat de geneeskracht van de mens moest liggen in een sterke doelgerichtheid en een allesomvattende interesse voor het leven werd dit het thema van zijn onderzoekswerk. Hij wilde een geneesmiddel vinden dat de oorzaak van de ziekte behandelt en niet enkel het symptoom.
Een andere belangrijke doorbraak voor het vinden van een nieuwe behandelingsmethode was de ontdekking dat de karakterstructuur bepalend is voor het vinden van het juiste geneesmiddel. De reactie van de mens op zijn ziekte. Vanaf nu was niet meer het symptoom belangrijk maar de mens zelf. Gaandeweg kwam het inzicht dat gezondheid en welzijn van de mens afhankelijk is van de mate van harmonie waarop hij met de situaties in zijn leven omgaat. Dr. Bach zag ook dat harmonie ontstaat wanneer je als mens leeft volgens de manier die bij je eigenheid hoort. De oorzaak van ziekte is een conflict tussen ziel en verstand. Deze disharmonie vormde de basis voor ziekte. Wreedheid, trots, egoïsme, haat, onzekerheid, onwetendheid en hebzucht werden door hem ware ziekten genoemd. Lichamelijke ongemakken kunnen hiervan het gevolg zijn en worden gezien als symptoom van een dieper liggend probleem.

Edward Bach ontwikkelde een steeds groter wordende gevoeligheid voor het leven en de mensheid. In 1930 gaf hij zijn bloeiende praktijk op om zich geheel te kunnen wijden aan de opdracht die hij in zichzelf voelde namelijk het geneesmiddel vinden dat elk mens zou kunnen toepassen om zichzelf te genezen. Tijdens zijn wandelingen in de natuur werd hij geleid naar bloemen die krachten in zich dragen om mensen terug te brengen naar hun eigen harmonie.

In zijn boekje "Genees uzelf" vertelt hij op indringende wijze over de oorzaken van ziekte. Hij geeft hierin aan dat werkelijke heelwording alleen maar bereikt kan worden door inzicht, zelfacceptatie en keuze voor eigen verantwoordelijkheid.

Bloesemremedies
Toen hij stierf heeft hij ons 38 bloesemremedies nagelaten waarvan het merendeel is gevonden in Wales, de omgeving van Cromer en in de buurt van Mount Vernon, zijn laatste woonplaats, waar nu het Bach Centre gevestigd is.
Hij heeft deze bloemen alleen maar kunnen vinden door het lijden van elk mens die naar hem toe kwam, naar lichaam, ziel en geest, zelf te ondergaan. In die gemoedsgesteldheid trok hij de natuur in, totdat hij de bloesem ontmoette waarvan hij voelde dat de levenskracht ervan, hemzelf terugbracht naar harmonie en gezondheid.

Na zijn overlijden schreef Nora Weeks, zijn assistente die hem zijn hele zoektocht heeft geholpen en begeleid, het boek "Medische ontdekkingen van Dr. Edward Bach". Hierin beschrijft ze de geschiedenis en de ontwikkeling van de bloesemremedies. Aan haar is het vooral te danken dat de remedies nu een wereldwijde bekendheid hebben gekregen.