Wanneer je je alleen voelt PDF Afdrukken E-mail

De bloemen in deze groep bezitten de kracht om je weer het gevoel van contact te geven met je medemens.

Water Violet (waterviolier)
Heather (struikheide)
Impatiens (reuzenbalsemien)

Water Violet

is voor mensen die graag alleen zijn. Ze hebben overzicht over de situatie en een houding van onafhankelijkheid. Doordat ze een luisterend oor hebben maar anderen niet betrekken bij hun eigen beweegredenen worden ze vaak als trots of afstandelijk gezien. Dit maakt dat het moeilijk is om op gelijkwaardige manier contact te hebben met de ander.
Je kunt baat hebben bij Water Violet wanneer je je te graag afsluit voor anderen omdat ze toch niet kunnen begrijpen waar jij mee bezig bent, vooral wanneer je denkt dat jij op een ander niveau leeft. Deze bloem kan je helpen je weer medemens te voelen.

 
  

Heather

is de bloesem voor mensen die al te graag over zichzelf willen praten en het moeilijk vinden zich te verdiepen in de ander. Zij willen niets liever dan heel veel mensen om zich heen met wie ze alles kunnen bespreken, in wezen omdat ze onbewust een sterke behoefte voelen gekend te worden. Maar deze houding roept weerstand op en maakt de eenzaamheid nog groter. Heather helpt je aandacht te hebben voor anderen waardoor werkelijke betrokkenheid kan ontstaan.

  

Impatiens

gebruik je wanneer je je innerlijk gespannen en gejaagd voelt. Meestal is het zo dat je het gevoel hebt dat alles veel te langzaam gaat. Je vindt het moeilijk om geduld op te brengen en je te ontspannen. Je hele wezen wil actie. Je wordt onverdraagzaam wanneer anderen dit niet opbrengen. Het liefst werk je alleen in je eigen snelheid.
Impatiens geeft ontspannen zachtmoedigheid en geduld. Je gunt anderen hun eigen tempo.