De bloesems, een inleiding PDF Afdrukken E-mail

Voor ik iets over de werking van de bloemen kan vertellen moet eerst duidelijk worden wat Dr. Bach met zijn remedies voor ogen had. Door eigen ervaring en door al zijn onderzoekswerk was Dr. Bach tot het inzicht gekomen dat een gelukkig mens in wezen een gezond mens is.

Elk mens wordt geboren met een eigen zielsopdracht. Een taak die helemaal alleen bij jou past en waarmee je jouw unieke bijdrage kunt leveren aan het Grote Geheel. Meestal ontdek je pas tijdens je leven wat die opdracht is en hoe je deze moet uitvoeren.
Wanneer je leeft volgens de opdracht van je ziel ben je een gelukkig mens en voel je je in contact staan met je "Ware Zelf". Vaak echter gebeurt het dat door allerlei omstandigheden je al vroeg bent afgeleid en niet meer weet waarvoor je leeft. Op zo'n moment sta je niet meer in verbinding met je ware zelf en voel je je afgesneden. De verbinding met je diepste wezen lijkt verbroken. Je egokrachten nemen teveel de overhand, je voelt je angstig, eenzaam, onzeker, onwetend, overbezorgd en kun je je wreed, trots, hatelijk of egoistisch gaan gedragen. Wanneer dit met je aan de hand is ben je echt ziek volgens Bach.
Je kunt pas weer genezen wanneer de verbinding met je ware zelf weer tot stand is gekomen. Je herkent je eigen zielsopdracht weer en staat in verbinding met het grote geheel. Deze verbinding geeft een diep en werkelijk geluksgevoel.
De bloemen die Dr. Bach ontdekt en ontwikkeld heeft vormen allen op hun eigen specifieke wijze een brugfunctie tussen je egokrachten en je ware zelf. Ze helpen je weer voelen wie je bent en wat je zielsopdracht is en brengen je weer in contact met het grote geheel.

Dr. Bach heeft zijn 38 remedies verdeeld in zeven groepen. De bekendste, de Rescue remedie, staat hier buiten; het is een Eerste Hulp remedie. Hieronder de groepsindeling met een korte uitleg over de bloemen binnen hun eigen groep en een korte beschrijving van de Rescue Remedie.

Wanneer je angstig bent,
Wanneer je onzeker bent,
Wanneer je onvoldoende interesse hebt in het hier en nu,
Wanneer je je alleen voelt,
Wanneer je overgevoelig bent,
Wanneer je moedeloos en wanhopig bent,
Wanneer je je te druk maakt om het welzijn van anderen.

Rescue, de eerste hulp Remedie is door Dr. Bach samengesteld uit 5 andere bloesems en wordt ingezet bij stress en in acute nood- en panieksituaties.