Informatie over consulten PDF Afdrukken E-mail
Naast cursussen en lezingen geef ik ook consulten. Een consult kan betrekking hebben op een eenvoudig concreet probleem of een algemeen en diepergaand probleem. Maar een probleem heb je omdat je iets ervaart als probleem. Een consult kan je inzicht geven in de aard van je ervaren en Bachremedies kunnen helpen dit ervaren te veranderen zodat je er anders tegen aan kunt kijken.
Een Bach bloesemconsult bestaat voor mij voornamelijk uit luisteren.
Dit is de beste manier om inzicht te krijgen in de klachten en de eventuele achterliggende problemen die er spelen.

Van symptoom naar oorzaak
Cliënten doen om heel uiteenlopende redenen een beroep op mij. In eerste instantie gaat het meestal om fysieke klachten. Na een kort inleidend verhaal wordt vaak duidelijk dat niet lang voor het ontstaan van deze problemen er iets in hun leven gebeurd is wat als heel ingrijpend werd ervaren en niet voldoende is verwerkt. Een stresssituatie die niet volledig is opgelost. Dikwijls is dit mede de oorzaak van de huidige klacht.
Toch ga ik er niet van uit dat alle lichamelijke ongemakken enkel een psychische oorzaak hebben of psychisch zijn.
Elk mens is geboren met sterke en minder sterke organen. Ten tijde van stress zullen de minst sterke organen daar het eerst onder te lijden hebben en uiteindelijk de reden kunnen zijn van lichamelijk onwel voelen.

Inzicht krijgen
Voor mij is het belangrijk dat er een vertrouwensband ontstaat die een gevoel van veiligheid geeft. Ik wil zonder oordeel kunnen luisteren en daarna samen met de cliënt tot een bepaalde ontdekking komen over de oorzaak van en evt. beter kunnen omgaan met de klacht.
Pas wanneer je je als cliënt begrepen voelt kunnen we samen gaan zoeken naar de passende remedies.
Een behandeling met Bach Remedies zal altijd tot doel hebben dat er tijdens het gesprek een bepaald inzicht is ontstaan in het hoe en waarom van de klacht. De meegegeven remedies zullen dit bewustwordingsproces ondersteunen en verdiepen.

Waarom een consult
Zoals gezegd zullen de meeste klachten in eerste instantie fysiek ervaren worden, bijvoorbeeld:
- Hoofd- nek- en rugpijn;
- Maag- en spijsverteringsklachten, lever en galwegen;
- Klachten aan de ledematen, pijn en zwellingen;
- Chronische klachten waar de artsen geen oplossing voor hebben;

Klachten die veelal veroorzaakt worden door bijv. werken onder langdurige druk zoals:
- Slapeloosheid, piekeren
- Vermoeidheid, apathie
- Gebrek aan eetlust of overmatig eetgedrag
- Depressieve klachten

Ook behandel ik regelmatig kinderen met o.a. leer- en opvoedingsproblemen zoals
- Overmatig drukzijn, woedebuien, faalangst, slapeloosheid, bedplassen

Een consult duurt ongeveer een uur.
Kosten € 50.00 incl. 1 flesje bloesemremedies. (€ 45 voor kinderen)

Bach Remedies vervangen de dokter niet maar kunnen wel een belangrijke bijdrage leveren in het voorkomen van ziekte of in het ondersteunen van het genezingsproces.